Næste generalforsamling

Sammen med borgerne for en bedre by

 Næste generalforsamling afholdes onsdag d. 8. marts 2023 kl.19-21 på “Det gamle Rådhus”, Torvet, Storegade 39 i Stege. Her er alle velkommen, – også til at stille op til bestyrelsen i Stege Lokalforum. Indkaldelsen se også  via Facebook.

Kære repræsentanter for fællesskaber med interesse i vores område. 

 

Så er det igen tid til generalforsamling i ”Stege Lokalforum”, som i år finder sted onsdag d. 8. marts 2023 kl. 19-21 på Det gamle Rådhus, Torvet, Storegade 39 i Stege. 

Vi inviterer på kaffe/te og kage, og alle er velkomne! Af hensyn til traktementet må I meget gerne tilmelde Jer på stegelokalforum@gmail.com  

 

Dagsorden: 

Velkommen & Kaffe/kage 

  1. Valg af dirigent, referent & stemmetællere 
  1. Bestyrelsens redegørelse for aktiviteter i den forløbne periode 
  1. Kassererens fremlæggelse af regnskab 
  1. Indkomne forslag behandles 
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:                                                              På valg er Jeanett Falkenstrøm og Rikke Petersen. Begge modtager genvalg. Der er plads til flere medlemmer såvel som suppleanter i bestyrelsen. 
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende er hhv. Birte Ravn & Bente Ravn, som begge modtager genvalg. 
  1. Eventuelt 
  1. Aftenens indslag:  Møn Musikhus & Ungdomshuset Møn. Hvordan er de 2 nye foreninger kommet fra start.  
  1. Afslutning og tak for i aften 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Stege Lokalforum v/ 

formand Lis Due, Jeanet Falkenstrøm, kasserer Anette Vangkilde, Rikke Petersen,  

Jan Hansen & sekretær Krista Steffensen  

 

  1. Vedtægter kan læses på www.stegelokalforum.dk
       
     

Loading

Hits: 233