FN’s Verdensmål

Sammen med borgerne for en bedre by

Vi har fokus på:

Oplysning

Vi interesserer os for: at udbrede kendskabet og arbejdet med FNs verdensmål helt ned på lokalt niveau

Vi ønsker: at synliggøre hvor og hvordan verdensmålene allerede støttes i Stege og omegn, for derigennem at aktivere lokale borgere og kræfter

Vi har indtil videre gjort følgende: Vi deltager i planlægningen af en verdensmåls park, og i et elev-kunstprojekt på Møn skole, Afd. Fanefjord. Kunstværket tager udgangspunkt i Verdensmålenes ikoner og er samtidig interaktive med elevfremlæggelser om målene. Kunstværket skal udstilles rundt på de tre skoleafdelinger, og også gerne flere andre steder i byen.

Synlighed

Vi interesserer os for: at udbrede kendskabet og arbejdet med FNs verdensmål helt ned på lokalt niveau

Vi ønsker: at synliggøre hvor og hvordan verdensmålene allerede støttes i Stege og omegn, og udvikle Stege som en Verdensmålsby

Vi har indtil videre gjort følgende: Skabt kontakt til Verdens Bedste nyheder for derigennem at få udgivet artikler med gode historier fra Stege. Fundet materialer og eksempler på info, der skal sorteres og indgå i info spot-materialet.

Vild med vilje

Vi interesserer os for: at udbrede kendskabet og arbejdet med FNs verdensmål helt ned på lokalt niveau

Vi ønsker: at aktivere lokale borgere og kræfter, og derigennem få skabt flere steder med 'vild' natur.

Vi indtil videre gjort følgende: Undersøgt eksisterende projekter for at give flere indblik i, hvordan den enkelte kan deltage og bidrage.

Næste skridt er: At flere lokale borgere arrangerer vilde naturområder. At undersøge mulighederne for at skabe vild natur også på offentlige arealer og fællesarealer her i Stege.

Vi er inspireret af projektet Vild med Vilje. Du kan læse mere om, hvordan du selv får mere vild natur på din grund her:

https://www.vildmedvilje.dk/goerdetselv/

Vi er endvidere så heldige at huse Foreningen Historiske Planter, som holder til i Middelalderhaven midt i Stege. De har en masse viden om netop dette område, og tilbyder salg af frøposer med frø fra historiske planter. De har desuden lavet poser med mange frø, som skal hjælpe vore insekter, bier og sommerfugle. Det er planter, som er rige på nektar og pollen.

Se mere på: historiskeplanter.dk/

Facebookside: facebook.com/HistoriskePlanter

Middelalderhaven: middelalderhaven.dk/

En verdensmålsplads

Vi interesserer os for: at udbrede kendskabet og arbejdet med FNs verdensmål helt ned på lokalt niveau

Vi ønsker: at støtte op om FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling helt ud i lokalsamfundet ved at udvikle Stege og omegn til en verdensmålsby. Bla. med en centralt placeret plads eller info-spot udformet som det runde Verdensmålslogo og med QR-koder med yderligere information om målene. Der skal også være mulighed for at se, hvad virksomheder, foreninger og andre lokale aktører gør for at nå målene.

Vi har indtil videre gjort følgende: Vi deltager i planlægningen af en verdensmåls park, og i et elev-kunstprojekt på Møn skole, Afd. Fanefjord. Vi håber at vi derigennem kan trække tråde til en verdensmålsplads centralt i Stege. Det vil ligeledes være oplagt at opstille infospot i forbindelse med Folkemøde Møn.

Hits: 288