Ung på Møn og fremtiden

Sammen med borgerne for en bedre by

Referat: 

Stege Lokalforum: Dialogmøde m/politikere,

mandag d. 20. november 2023, kl. 19-21, Det gamle Rådhus, Torvet i Stege.

Emne: ”Unge på Møn & fremtiden”

1) Velkommen v/Stege Lokalforum´s formand Lis Due Rasmussen

2) Præsentation af deltagerne v/Jeanett Falkenstrøm:

9 politikere; 3 embedsmænd; mindst 8 erhvervsfolk; mindst 8 forældre; 7 teenagere; 2 skoleledere; 1 klubleder; 8 repræsentanter fra Møns lokalforaér. I alt ca. 46 personer

3) Oplæg t/dialog v/Jeanett Falkenstrøm:

De unges muligheder for uddannelse, – skolemæssigt / Erhvervsmæssigt

De unges indspark:

Transport er et kæmpe problem!! Fri buskørsel, – eller bare mulighed for at komme omkring i kommunen med bus ville løfte rigtig meget for de unge.

Uddannelse: vigtigt at der er et stort center med mange forskellige uddannelser, af hensyn til fællesskab og muligheden for netværk.

Informationsniveau: De unge i øst og vest får ikke at vide hvis der er aktiviteter i Stege.

Forslag: Unge der tør at stille op på skolerne og fortælle hvad der sker.

Bylivet i Stege er meget bedre end i Vordingborg 😊

En flok unge tilbyder at bygge en skaterampe, hvis de har et sted at bygge den i Stege.

Forældres indspark:

Socialt liv, – der mangler netværk på tværs af ALLE skolerne og områderne uden for Stege.

Muligheder for f.eks. at spille computer.

Information: Forældre ved ikke at tilbuddene findes, – det der giver demokratisk dannelse.

Ungdomsskolebussen mangler til afhentning af unge der skal gå til noget i Ungdomsskolen.

Noget at samles om: F.eks. Hiphop-koncerter på Torvet.

Kørsel: Mange forældre KAN af forskellige årsager ikke køre deres børn til aktiviteter.

Hvad med de ældre børn/unge/halvvoksne? Hvad er fedt på Møn? Hvordan får vi dem til at komme tilbage?

Forslag: Et kollegiehus/udlejningshus i Stege til de unge der vender hjem til sommerjobs.

Erhvervets indspark:

Lærepladser mangler, som f.eks. frisør.

Transport til erhvervsskoler: Struktur mangler, da det er helt håbløst at bo på Møn og være i lære med inkluderet skoleophold.

Anderledes unge: For mange unge mennesker kasseres og optages ikke i virksomheder. Dem skal vi give en chance.

Lærepladserne bør have vilkår der gør det nemt at kunne optage lærlinge.

Svære tilfælde (unge) bør have mulighed for delt kontrakt, så de ikke går død i lærepladsen pga. et perspektiv på 4 års læretid.

Erfaring m/sårbar ung: Da han fik opgaver der interesserer ham, så kunne han pludselig både læse, skrive og regne.

At være ung på Møn skal være sjovt!!

Evaluering af erhvervspraktik fra skolernes side ift. virksomhederne mangler totalt.

Der arrangeres sodavandsdiskotek i Mønshallen for alle børn op til 7. klasse.

Retænk idrætsforeningerne og lad de unge deltage i alle foreninger = én forening for alle! Thomas Stecker har planen.

Hvor skal man gå hen når man ikke ved hvad man vil? Prøve en praktik.

Forældre kan fortælle om deres uddannelsesvej. Ude i skoleklasserne.

Erhvervet tager gerne imod erhvervspraktikanter, – og gerne de der ikke er bogligt stærke.

Banken tager gerne alle de praktikanter der henvender sig. Men skal nok være mere åbne og opsøgende.

Erhvervet er meget modtagelige, men de unge skal være meget bedre forberedte fra skolerne.

Fokuser på de der IKKE kan tage en alm. ungdomsuddannelse!! Det kræver noget ekstra af erhvervslivet

Etablering af et decentralt campus med uddannelses- og arbejdsmulighed på Møn, det kunne f.eks. være inden for sundheds-, service- eller andre erhverv, hvor der mangler uddannet arbejdskraft på Møn, men hvor manglende mobilitet gør, at man ikke kan uddanne sig på Sjælland eller trække folk udefra til.

 

Skolefolkenes indspark:

Folkeskole skal revolutioneres; – juniormesterlære = bro til mesterlære.

Lad os skabe en Ungdomsuddannelse på Møn!! – kunstnerisk, kreativ, fagfaglig, boglig.

Selvstyret ungdomshus er på vej.

Campus: Vordingborg kommune har den gamle station som er til forskellige kreative aktiviteter = studieaktivt miljø & kreativt værksted m/rammer & regler.

Ungdomsskolen er fra 7. kl. og til 18 år. Den er for ALLE kommunens unge uanset hvilken skole de går på.

Ungdomsklubben: Alle forældre og alle unge i folkeskolen kontaktes af Niels Beckmann.

Friskolerne, hvor 50% af de mønske børn går, har ikke samme service. Her skal man huske at invitere Niels for at få et besøg og tilbud om, at kunne bruge ungdomsklubben.

Ungdomsklubben kan facilitere kontakt til uddannelses steder/mesterlære.

Mange sårbare unge kommer i klubben. Der er en basketbane v/ungdomsklubben, som kan bruges af alle.

E-sport er åbnet i Mønshallen. Der findes masser af e-sport/gaming på Møn.

Praktik/erhverv/lærlinge: Lokal Miniskills for hele Møn Skole; – der er brug for erhvervslivet.

Lokalfora´s indspark:

Ungdomsprojekt i Borre for nogle år siden faldt til jorden. Derfor skal der støttes op om Stege.

Unge på Vestmøn har ingen steder at være. Hvad skal de lave og hvor??

Idrætsforeninger samler mennesker, – de aktiverer også de unge, – hvis de findes. Kan bære.

Forslag: samarbejde skolerne imellem omkr. idræt, skills m.v. 50% af de unge går i friskoler, så det er vigtigt!!

Politikere´s indspark:

Hvor lang transport er de unge villige til?

Hvordan får vi de unge til at komme i tilbuddene?? Spørg dem hvad de gerne vil.

Tilbud som passer til alle, – f.eks. alternativ til sport.

Fællesskab på tværs af Ungdomshuset/Mønshallen/idræt m.v.

Fritidsjob hele året til de unge mennesker. Evt. via udvikling af turismen til hele året.

Der mangler opbakning til tilbuddene fra de unge.

Ungegaranti: forpligtende samarbejde erhverv & kommune imellem.

Der skal tænkes alternativ til transport.

KB har fokus på, at det skal være de rigtige ting der sættes i søen.

Sig JA til de unge!!

Forslag: Projekter i skoleregi m/spørgsmål om hvad de unge kan tænke sig.

Brug kollektiv transport så meget som muligt. Tænk transport på en ny måde.

4) Opsamling og nedskrivning af gode ideer

 

Alle de gode indspark blev undervejs skrevet ned på en tavle og gennemgået af Lis Due.

 

 

5) Hvordan kommer vi videre, – resultat af vores dialog, – aftaler om hvad vi hver især skal arbejde med. Og: Skal vi mødes igen??

 

Stege Lokalforum arbejder videre med emnet ”Unge på Møn & fremtiden”. Vi vil efter behov indkalde forskellige grupper til fornyet debat med det mål at gøre Møn til en super attraktiv ø for vores unge.

Vi har i hvert fald konstateret at vi alle trækker i samme retning og har samme ønsker o

 

 

Møde med politiker den 20. november 2023 “Ung på Møn og fremtiden”

Stege Lokalforum inviterer til dialogmøde m/overskriften:

UNGE PÅ MØN OG FREMTIDEN

Dato: Mandag d. 20.11.23 Tid: kl. 19.00 – 21.00 Sted: Stege Gl. Rådhus (Tilmeld Jer på stegelokalforum@gmail.com )

Kære unge på Møn og Jeres forældre

Stege Lokalforum inviterer til en aften med lokalt erhvervsliv og relevante politikere fra Vordingborg Kommune.

Vi ønsker at høre Jeres perspektiver på, hvordan det er at være ung på Møn, og hvilke udfordringer I har.

Der lægges op til en åben og ærlig dialog om, hvad der skal til for at skabe det gode liv for Jer unge i vores lokalsamfund.

Vi sætter fokus på emner som: uddannelse, boligforhold, jobmuligheder, fritid.

Hvordan skaber vi voksne forhold for Jer, så I ser muligheder for at bo og uddanne Jer lokalt eller at vende tilbage til lokalområdet, efter endt uddannelse.

Vi lægger op til en spændende og provokerende aften, hvor vi udfordrer eksisterende tankegange og opfordrer til nye perspektiver.

Kom og vær med hvor det er Jeres stemmer og perspektiver, der er i centrum.

Dette er en oplagt mulighed for at få indflydelse på udviklingen i vores lokalsamfund og være med til at gøre en forskel.

Stege Lokalforum styrer mødet, og er vært ved lækker kage, vand, te og kaffe.

Dagsordenen, – som styres af Stege Lokalforum´s Jeanett Falkenstrøm, bliver i hovedpunkter således:

 

Kl. 18.45 – 19: ankomst t/kaffe m.v.

1) 19.05 – 19.15: Velkommen v/Stege Lokalforum´s formand Lis Due Rasmussen

2) 19.15 – 19.25: Præsentation af deltagerne v/JF.

3) 19.25 – 19-35: Oplæg t/dialog v/JF: De unges muligheder for uddannelse, – skolemæssigt / erhvervsmæssigt

4) 19.35 – 20.15: Facilitering af dialog v/JF

5) 20.15 – 20-30: Opsamling og nedskrivning af gode ideer

6) 20.30 – 20.57: Hvordan kommer vi videre, – resultat af vores dialog, – aftaler om hvad vi hver især skal arbejde med. Og: Skal vi mødes igen??

7) 20.57 – 21.00: Tak for i aften v/ Stege Lokalforum

 

NB. 2 timer er ikke meget, så kom i tide, – og gerne lidt før. Husk tilmelding!

Loading

Hits: 109