Møns Musikkulturhus

Sammen med borgerne for en bedre by

Vi har fokus på:

Visionen

Vi interesserer os for: at være medvirkende til skabelse af Møns Musikkulturhus i Stege. Husets aktiviteter skal appellere til alle borgere på tværs af generationer, årgange, livsgerning og status. Møns Musikkulturhus skal være rammen om mange slags musik og andre kulturaktiviteter.

Vi ønsker: at tilbyde de unge i Stege et bedre alternativ end at "hænge på gader og stræder". I Stege Lokalforum vil vi gerne være facilitator for etablering af en forening der kan varetage opgaven med at sætte et sådant initiativ i gang.

Vi har indtil videre gjort følgende: afholdt åbent idémøde. Resultatet af dette blev en arbejdsgruppe, der er mundet ud i en bestyrelse for foreningen Ungdomshuset Møn.

Ungdomshuset Møn

Vi interesserer os for: at hjælpe Ungdomshuset Møn godt i gang, derfor deltager vi i bestyrelsen

Vi ønsker: at finde et egnet sted, hvor særligt de unge har lyst til at opholde sig

Bestyrelsen til Ungdomshuset Møn er en super aktiv og dedikeret bestyrelse der er rigtig godt i gang.

Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/Ungdomshuset-M%C3%B8ns-St%C3%B8ttegruppe-103828398411106

 

 

Hits: 272