Disk Golf Bane i Stege

Sammen med borgerne for en bedre by

 

Stiftende generalforsamling er afholdt og der arbejdes derved videre på at få en Disc golfbane i Stege.

Indkaldelse til stiftende generalforsamling 

Fanefjord har en helt fantastisk disc golf-bane i Byparken, Askeby og vi skal selvfølgelig ogsåhave én i Stege. Derfor er vi nogle frivillige i Stege, der med hjælp fra folkene bag      Fanefjord Disc Golf, er gået sammen om at etablere Stege Disc Golf klub, som skal oprette og drive en disc golf bane i Stege Skov.

 

Vi ønsker med dannelse af klubben at bidrage til naturoplevelser for borgere på Møn og folk udefra. I en tid, hvor både unge og ældre tilbringer mere og mere tid bag en skærm, ønsker vi at lokke dem tilbage til naturen. Vi vil udbrede kendskabet til disc golf-sporten gennem afholdelse af turneringer og arrangementer.

For at kunne etablere Stege Disc Golf Klub indkaldes hermed til stiftende generalforsamling den… Mandag den 22. januar 2024 kl. 19.00 på Stege Gl. Rådhus, Storegade 39, Stege.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkommende forslag.

7. Valg af formand for 2 år, på valg i lige år

8. Valg af kasserer for 2 år, på valg i ulige år

9. Valg af øvrige bestyrelse, 1-3 medlemmer for 2 år. De første 2 i lige år, den 3 i ulige år.

10. Valg af revisor

11. Valg af revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

 

Vi opfordrer alle interesserede til at være med på generalforsamlingen og høre mere om planerne og mulighederne for at deltage i tilblivelsen af klubben og disc golf-banen.

 

Med venlige hilsener

Initiativtagerne bag etablering af Stege Disc Golf Klub

Michael Ballegaard og Jeanett Falkenstrøm

______________________________________________________

Stege Skov er oplagt til også at indeholde en Disk Golf Bane

* tæt på By * tæt på Skole * tæt på Hallerne * helt ude i Naturen

 

Kunne du tænke dig at være med i en gruppe, der vil arbejde for at etablere Stege Disk Golf Bane.

-eller vil du bare gerne høre lidt om et af initiativerne fra Stege Lokal Forum.

Torsdag den 30. november 2023 kl. 19.00 på Det Gamle Rådhus i Stege

 

Opfølgning:

  Mødet er afholdt og der indkaldes til stiftende generalforsamling i starten af det nye år.

Loading

Hits: 73