Stege voldanlæg

Sammen med borgerne for en bedre by

 Tak for borgermøde, tirsdag d. 26. oktober 2021 i Mønshallen om Handlingsplan for Stege

 Vold.

    Fra Stege Lokalforum vil vi gerne bidrage med følgende konkrete ideer:

 Langelinje foran voldterrænnet mod vest:

  Asfaltvejen belægges med ”rumlefelter” f.eks i toppede brosten.

  Lindetræs”alleen” fortsættes helt ud til vandkanten

  Badebroen foran Residensen flyttes ud for enden af lindealeen v/”Højvandsstenen”

  Der etableres et lille udkigs/solnedgangs-hjørne m/borde og bænke på græsplænen

 Indgangen til voldterrænnet markeres med en portal i naturmaterialer – f.eks. drivtømmer   eller saltmættede stammer (fra havet), samt en informations-box, hvor der kan tages en       lillefolder, der fortæller om den tur man skal ud på.

 Undervejs:

I stedet for at ny-etablere grus-stier, vil vi foreslå at der klippes trampestier på de steder hvor der ønskes flere stier.

Volden indeholder et utal af historiske planter. Etabler´ et samarbejde med ”Foreningen Historiske Planter på Møn” & Middelalderhaven, mhb. på, at iværksætte et biodiversitets-program, der tilgodeser alle de spændende urter og lad store områder være til de vilde planter.

Afmonter drænings-systemet der ligger i bunden af volden, og lad det blive vådt der hvor det naturligt vil ske. Overgange i sumpene kan etableres med stammer fra træer der evt. skal fældes i området. Det vil gøre rigtig meget for dyr og planter!

 Grusstierne skal til gengæld holdes tørre hele vejen rundt!!Der er reelt INTET behov for at   gøre volden mere tilgængelig for handikappede. Alle kan komme hele vejen rundt via den   ydre sti.

Rumlefelter v/samtlige overgange med asfalt.

 Legeplads:

Legepladsen er mørk og kold. Den kan udvides ud i solen m/klatreskibe, voksen legeredskaber, mødrebænke, hængekøjer, familiegynger/fuglereder og  en historisk stenlabyrint til at løbe om kap i. Inddrag skrænten som legeområde med trædesten/trin og glidebaner/rutsjebaner el lign.  Klatreskibe på det nye grønne portal område ud til stege bugt og ned mod noret.

‘Poster’ igennem hele volden, som endnu et incitament til at gå/opleve hele strækningen. Feks træstammekunstværker eller ”stop” med forslag til gamle historiske lege, øvelser eller håndværk, som kan leges/ prøves på stedet.

Dyreskuepladsen:

Skal beholdes i hele sin udstrækning.

Der kan plantes træer på pladsen, der indikerer hvor og hvordan biler kan parkere, hvor der kan stå telte m.v.. Der skal også være en plads til et cirkustelt.

Vandværket:

Er også en stor del af Steges historie, og skal naturligvis blive liggende.

Skal indrettes som museum for Steges Middelalder-historie i den ene bygning;

I den anden indrettes en lille cafe´ m/udsigt over Noret, og en lang bro ud i vandet; evt. med udlejning at kanoer.

Loading

Hits: 252