Renovering af Mølleporten

Sammen med borgerne for en bedre by

Det følger vi op på

Til et så stort projekt, som har kæmpe betydning for alle i vores by, mener vi, der bør der være en høring, hvor befolkningen kan komme med forslag og ønsker til udførelsen af renoveringen.
Har vi som borgere mulighed for at have indflydelse på eller komme med indsigelser til den måde, man planlægger at Mølleporten og omgivelser skal renoveres på?
Anlægsingeniør Knud Steen Jørgensen siger i den sammenhæng:
- Renoveringen af bygningen Mølleporten har Vordingborg Kommune ikke den store indflydelse på, da det er en fredet bygning, og det er flere styrelser, som bestemmer hvad der må gøres og hvordan.
- I øjeblikket er Slots- og Kulturstyrelsen ved at undersøge alt murværket.
--De arbejder på en rapport om hvilke sten, der skal renoveres og hvilke, der eventuelt skal skiftes. Hvis der er sten, som skal skiftes, skal styrelsen godkende, hvor de skal hentes fra.
Hvad angår arealerne rundt om Mølleporten er de først nu ved at blive projekteret. Jeg kan oplyse, at hele arealet skal sænkes og der bliver ikke et niveauspring med en betonmur, hvilket betyder, at kørebanen, cykelsti og fortov sænkes i forhold til nuværende niveau for at undgå fugtskader i murværket på Mølleporten. Der bliver arbejdet med brug af granitmaterialer, så arealet kommer til at ligne de tre andre torve i byen.
Det er dog ikke afklaret, om der skal bruges brosten eller chaussesten på kørebanen. De tre andre torve har chaussestensbelægning.
Flere detaljer følger når de er klar.

Hits: 194