Renovering af Mølleporten

Sammen med borgerne for en bedre by

Mølleporten er færdig restaureret og fejres med Brolæggerprisen 2023

MØLLEPORTEN FEJRES MED BROLÆGGERPRISEN 2023

MANDAG 13. NOV. KL. 12 OVERRÆKKES PRISEN TIL BORGMESTER MIKAEL SMED I STEGE.

Det er Brolæggerlauget der i år har valgt projektet ved Mølleporten som det smukkeste brolægningsarbejde i Danmark. Og det skal selvfølgelig fejres! Så kig forbi Mølleporten i Stege på mandag, hvor prisen overrækkes.

1.200 kvadratmeter belægning rundt omkring den restaurerede Mølleport i Stege er blevet fornyet og bidrager dermed til at fremhæve Steges vigtige kulturarv. Til projektet er der lagt cirka 79.000 sten i alt alene med håndkraft. Cirka 21.000 brosten, 49.000 chaussesten og 9.000 pigsten.

Projektet har været støttet af Realdania og A. P. Møller Fonden. Udførelsen af det fine brolæggerarbejde er lavet af Dansk Kvalitets Brolægning fra Stensved. Herudover har følgende firmaer bidraget: Arkitektfirmaet Lykke & Nielsen, Entreprenørfirmaet Bo Rasmussens Eftf. og Rådgivningsfirmaet Niras.

 

2021 Det følger vi op på

Til et så stort projekt, som har kæmpe betydning for alle i vores by, mener vi, der bør der være en høring, hvor befolkningen kan komme med forslag og ønsker til udførelsen af renoveringen.
Har vi som borgere mulighed for at have indflydelse på eller komme med indsigelser til den måde, man planlægger at Mølleporten og omgivelser skal renoveres på?
Anlægsingeniør Knud Steen Jørgensen siger i den sammenhæng:
- Renoveringen af bygningen Mølleporten har Vordingborg Kommune ikke den store indflydelse på, da det er en fredet bygning, og det er flere styrelser, som bestemmer hvad der må gøres og hvordan.
- I øjeblikket er Slots- og Kulturstyrelsen ved at undersøge alt murværket.
--De arbejder på en rapport om hvilke sten, der skal renoveres og hvilke, der eventuelt skal skiftes. Hvis der er sten, som skal skiftes, skal styrelsen godkende, hvor de skal hentes fra.
Hvad angår arealerne rundt om Mølleporten er de først nu ved at blive projekteret. Jeg kan oplyse, at hele arealet skal sænkes og der bliver ikke et niveauspring med en betonmur, hvilket betyder, at kørebanen, cykelsti og fortov sænkes i forhold til nuværende niveau for at undgå fugtskader i murværket på Mølleporten. Der bliver arbejdet med brug af granitmaterialer, så arealet kommer til at ligne de tre andre torve i byen.
Det er dog ikke afklaret, om der skal bruges brosten eller chaussesten på kørebanen. De tre andre torve har chaussestensbelægning.
Flere detaljer følger når de er klar.

Hits: 282