Lendemark Hovedgade

Sammen med borgerne for en bedre by

Det følger vi op på

Væsentlige spørgsmål

1. Hvor er vi henne i processen?
2. Hvad sker der og
3. hvornår sker det?

STATUS ULTIMO 2020:
Landskabsarkitekt Trine Vig Lauritsen oplyser,
- at anlægsarbejdet omfatter etablering af syv vejbede/vejchikaner med blomster og fire træer i den østlige side, samt
- fortovsrenovering i begge sider af gaden.
- hele Lendemark Hovedgade og en del af sidevejene vil blive ændret til en 40 km zone. En skilteplan afventer politiets endelige godkendelse.
Anlægsarbejdet udføres indenfor budget, og en kontrakt med entreprenør er på trapperne.
Samtidig med anlægsarbejdet vil der blive udført nødvendige ledningsarbejder i gaden.
Den forventede anlægsperiode er fra januar til og med maj 2021.

 

Hits: 179