Cykelstier

Sammen med borgerne for en bedre by

HURRA!

Nu vil der også blive anlagt cyklestien mellem Langebæk og Gl. Kalvehave !

Der er nu bevilget midler til at anlægge cykelstier fra De Hvide Sten til lendemarke. Stege Lokalforum har naturligvis deltaget i møder og høringer undervejs i forløbet. Nu glæder vi os til at se cykelstierne vokse frem, og vi vil fortsat deltage i arbejdet for at der også anlægges cykelstier mellem Langebæk og Gl Kalvehave.

Det arbejdes der med 2022 - 2023

Borgergruppen ”Flere cykelstier NU” har de sidste par år arbejdet intenst på at få etableret cykelstier mellem henholdsvis Lendemark og Vigen på Møn samt på strækningen mellem Langebæk og Gl. Kalvehave og mens førstnævnte cykelstiprojekt er igangsat og forventes afsluttet efteråret 2023, har det knebet noget mere at få sidstnævnte strækning - kaldet ”de manglende 2200 meter” - på tegnebrættet.

 

Det ser dog nu ud til at det er lykkedes for gruppen at få strækningen med i Vejdirektoratets planlægning af kommende cykelstiprojekter, idet der nu er etableret en tæt kontakt til en ingeniør på Vejdirektoratets kontor i Næstved og via hende er man er i fuld gang med projektering samt i sidste fase af udarbejdelse af anlægsoverslag.

Da cykelstigruppen oprindelig havde planlagt at arrangere en cykelgudstjeneste i Kalvehave kirke i dette forår for yderligere at sætte fokus på ”de manglende 2200 meter”, har man i stedet aftalt med ingeniør Natasja Linke Funch fra Vejdirektoratet, at hun onsdag d. 1. marts i tidsrummet 17-19 vil præsentere det udarbejdede skitseprojekt.

Arrangementet er planlagt i samarbejde med menighedsrådet og gruppen håber på at mange vil møde op og dermed vise deres opbakning til projektet – efter fermlæggelsen vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Natascha Linke Funch udtaler følgende:

For at forbedre forholdene for cyklister på rute 59 har Vejdirektoratet udarbejdet et skitseprojekt med etablering af cykelsti fra Langebæk til Gl. Kalvehave. Etablering af cykelsti skal sikre forbindelse imellem de nuværende cykelstier på rute 59 samt forbedre trafiksikkerheden og trygheden for cyklister der færdes på den fremtidige rute. Skitseprojektet ligger til grund for en kommende politisk behandling i den statslige cykelpulje i 2023.

 

Hits: 320