Projekter

Sammen med borgerne for en bedre by

Generelt om projekter

Bestyrelsen har hele tiden øjnene åbne overfor Stege bys borgere om emner, som kan komme hele byen til gode. Ansporingen kan være en henvendelse fra en borger, en handling eller mangel på samme fra kommunalbestyrelsen, et anliggende i en forening, som kræver en inddragelse af andre resursepersoner, eller det kan være et medlem af Lokalforum, som peger på handling om et emne.
Vi beder derfor alle om at henvende sig med emner, som vi sammen kan gøre noget ved.
På de følgende sider kan du læse om projekter, som vi har eller haft fingre i.

Hits: 413