Nytårsbrev 2023

Sammen med borgerne for en bedre by

 

Året der gik 2023 – Nytårsbrev

Kære Borgere i Stege Lokalforum´s område, – samt alle mønboer!

Stege lokalforum har haft et travlt og aktivt år. Det er vores håb, at I alle mærker vores tilstedeværelse og drager fordel af de tiltag vi faciliterer.

Her følger et lille udpluk fra det forgangne år:

Cykelstier: Stege lokalforum er til stadighed en aktiv del af ”Flere Cykelstier.NU”, som ved energisk lobbyarbejde har opnået at Vejdirektoratet nu har afsat 23,6 mio. kr. til den sidste strækning Gl. Kalvehave -> Langebæk. Den skal iht. plan stå færdig i 2025. Cykelstien på Kostervej er næsten færdig nu, og Stege Lokalforum planlægger at facilitere en festlig indvielse i foråret 2024.

Ren By: Stege Lokalforum samarbejder med Møn Handel, både som facilitator og aktør når Stege skal rengøres og affaldet sorteres primo april.

Biosfære Møn: Stege Lokalforum deltager i projektet Sporløs Færd, der skal munde ud i værktøjer, der er let brugbare for borgere og gæster der færdes i vores natur.

Netværk: Samtlige kommunens lokalfora har fundet sammen i et frugtbart netværk, hvor vi støtter og inspirerer hinanden; planlægger vores stand på Folkemøde Møn, samt andre fælles initiativer, høringssvar til kommunen m.v.

Folkemøde Møn: I år var fokus på de unge. Vi havde produceret en festlig og sjov stand med debatter, konkurrencer og workshops, hvor unge mødte lokalpolitikerne.

Havneplan: Stege Lokalforum deltager i møder omkring udvikling af vores havne.

Liselund Rangers: Stege lokalforum støtter og følger projektet med de unge rangers med stor interesse.

Moena Mønshallerne: Vi er blevet inviteret til at tage del i arbejdet omkring udvikling af Folkeparken i tilknytning til renovering af svømmehallen – det arbejde ser vi frem til!

Dialogmøde med politikerne i efteråret: ”Ung på Møn og Fremtiden”. Der var fuldt hus, med 9 politikere, skolefolk, erhvervsfolk, lokalfora-repræsentanter fra øst og vest, unge og deres forældre. Det blev en fantastisk aften med virkelig fine debatter på kryds og tværs, og gode konklusioner som vi i Stege Lokalforum ser frem til at arbejde videre med.

Ministermøde: I december deltog vi i møde med minister for Landdistrikter Morten Dahlin. Ministeren udtalte bl.a., at ”der efter hans mening er for mange regler i planloven, som hæmmer udvikling og vækst. Land og by er ikke hinandens modsætninger men landdistrikterne har et særligt, stærkt civilsamfund, med mere livskvalitet”.

Stege Discgolf: December og starten af januar 2024 er blevet brugt på at iværksætte foreningen Stege Discgolf, der har stiftende generalforsamling på Det gamle Rådhus, Torvet i Stege, mandag d. 22. januar. Alle interesserede er velkomne. Tid og dagsorden kan ses på www.stegelokalforum.dk  og på vores facebook.

Kommunalbestyrelsens såkaldte ”Råderumskatalog” har fået et høringssvar med på vejen fra Stege Lokalforum. Her påpeger vi de katastrofale konsekvenser det vil have for vores købstad hvis:

  • Man reducerer køb af timer i Mønshallerne.
  • Støtte til Stege biograf fjernes.
  • Bibliotek og Borgerservice lukkes.
  • Puljer der understøtter kultur & Fritid reduceres.
  • Støtte til aktiviteter i regi af foreningen ”House of Møn” fjernes.
  • Museerne skal lukke.

 

I håbet om, at fornuften sejrer til sidst, –

Og med løfte om, at Stege Lokalforum arbejder målrettet på, at Stege til stadighed er en dejlig by, –

Ønsker vi Jer alle et GODT NYTÅR 2024!!

Og håber på lykke og balance i både det nære og det fjerne!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Stege Lokalforum

Loading

Hits: 133