Kalender

Sammen med borgerne for en bedre by

Vigtige datoer

Kommende bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden.

Andre møder

Møder og aktiviteter 2024

22/2-24 Generalforsamling Stege Lokalforum - opslag på forsiden.

20/2-24 bestyrelsesmøde

1/2-24 Stege Lokalforum deltager i fælles Lokalfora møde.

11/1-24 bestyrelsesmøde.

Stege lokalforum vil i 2024 holder åbne bestyrelsesmøder i 2024. Datoer kommer snarest.

Møder og aktiviteter  2023

12/1-23 Om brobygningsindsats for flere børn & unge i foreninger afholdes i Møns hallen

08/03-2023 Stege lokalråd årlig generalforsamling Kl. 19-21

Maj 2023, Møde i Stege havn vedr. fremtidsplaner for havneområdet

01/04-23 Vi deltager i Stege med affaldsindsamling i forbindelse med "ren by"

Maj 23,  Infomøde hos politiet i Vordingborg Stege Lokalråd deltager

August 23, Folkemøde Møn, her deltager vi på fælles stand med andre lokaleforum

September 23, Vi deltager i fælles møde sammen med andre lokalforum i Vordingborg. Det er vedtaget af disse møder går på skift og afholdes fremadrettet ca. hver 2. måned. 

Oktober 23, Kultur og fritidsudvalgsmøde deltager i dette fællesmøde

20. November 23, Stege Lokalforum faciliterer Politiker møde "Vores unge og deres fremtid".

30. November 23, Stege lokalforum afholder opstarts møde om mulighed for Stege Disk Golf bane.

30. November 23, vi deltager i workshop for lystbådehavnene.

22. december 23, Stege Lokalforum indsender et høringssvar vedr. de besparelser der er forslået i råderumskataloget og som omhandler Stege.

Møder planlagt 2022

24/1-22 Generalforsamling

27/1-22 Borgermøde om Sukkerfabrikken ferieby

Ultimo marts: møde m/Kommunens beskæftigelse & uddannelse´s udvalget

28. marts: Fællesmøde på Rådhuset for kommunens Lokalfora

9. april: Vi deltager i Ren by i Stege

25.april: Møde m/SSP & politi om Trivselsambassadører

19-20 August: Folkemøde Møn (vi har en samlet stand for kommunens lokalfora v/siden af kommunens stand)

Møder 2021

21/4-21 Møde om Mølleporten

19/5-21 Borgermøde Moena Mønshallerne

24/6-21 Generalforsamling

Andre vigtige datoer

 

Stege Lokalforum deltager i Folkemødet Møn den 23. og 24. august 2024

Team: Livet tilbage i havet / Østersøen / Vi er alle en del af `Danmarks længste kystlinje`

Stege Lokalforum vil have en stand fælles med Lokalfora fra Vordingborg Kommune, der hver vil præsentere, hvad der rører sig og arbejdes med ude i de forskellige lokalfora i kommunen. Standen er placeret i forlængelses af Vordingborg Kommunes Stand og i forbindelse med Møn Unesco Biosfære.

 

Vordingborg Kommune´s 10 lokalfora inviterer til: Dialogmøde med politikere

Torsdag d. 23. maj kl. 19-21

I ”Den gule Stald” på Kalvehave Havn

Lokalfora er vært ved kaffe/te & kage

Emnet er: Nærdemokrati - hvordan får vi det til at fungere endnu bedre?

    - oplæg fra Lokalfora, - kommunikation med det politiske lag.

    - oplæg fra politikere, - ambition for Lokalfora.

    - Gruppedrøftelse

    - Plenumdrøftelse & opsamling, - her skal vi gerne være blevet meget klogere på tankerne omkring Nærdemokratimodellen.

Alle er velkomne!

På gensyn

__________________________

For etablere Stege Disc Golf Klub indkaldes hermed til stiftende generalforsamling:

Mandag den 22. januar 2024 kl. 19.00 på Stege Gl. Rådhus, Storegade 39, Stege.

Dagsordenen for generalforsamlingen er: Se under Projekter - Vores Projekter og Stege Disc Golf Bane

___________________________

29. november 2023 til den 5. januar 2024

Stege Lokalforum har indsendt et høringssvar vedr. forslået besparelser der vedrører Stege. Herunder forslaget om lukning af borgerservice, biblioteket, Stege museum fjernelse af støtte til biografen og turist Information.

Stege Lokalforum vil gøre opmærksomme på, at alle borger er høringsberettiget i forhold til råderumskataloget fra BDO.

Kataloget bygger på en råderumsanalyse af kommunens drift, og det præsenterer forslag til besparelser, der skal prioriteres politisk.

Høringsperioden varer fra den 29. november 2023 til den 5. januar 2024.

Bemærkninger kan i perioden sendes til: budget@vordingborg.dk.

I kan læse mere og se kataloget på følgende link: https://www.vordingborg.dk/h%C3%B8ring/

---------------------------------------------------------------------

Torsdag den 30. november 2023 kl. 19.00

Stege Skov er oplagt til også at indeholde en Disk Golf Bane

* tæt på By * tæt på Skole * tæt på Hallerne * helt ude i Naturen

 

Kunne du tænke dig at være med i en gruppe, der vil arbejde for at etablere Stege Disk Golf Bane.

-eller vil du bare gerne høre lidt om et af initiativerne fra Stege Lokal Forum.

Torsdag den 30. november 2023 kl. 19.00 på Det Gamle Rådhus i Stege

 

***************************************

 

Inviterer Stege Lokalforum til møde for at fortælle om:

· det initiativ, der er taget

· tage imod ideer, gode råd og tanker fra jer

· nedsætte en gruppe, der vil danne en bestyrelse til det videre arbejde

Har du brug for flere oplysninger før eller efter mødet, så skriv til Jeanett Falkenstrøm på jeanettfalken@gmail.com eller Michael Ballegaard ballegaardsoeland@gmail.com

Hits: 611