Kalender

Sammen med borgerne for en bedre by

Vigtige datoer

Kommende bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden.

Andre møder

Møder 0g aktiviteter  2023

12/1-23 Om brobygningsindsats for flere børn & unge i foreninger afholdes i Møns hallen

08/03-2023 Stege lokalråd årlig generalforsamling Kl. 19-21

Maj 2023, Møde i Stege havn vedr. fremtidsplaner for havneområdet

01/04-23 Vi deltager i Stege med affaldsindsamling i forbindelse med "ren by"

Maj 23,  Infomøde hos politiet i Vordingborg Stege Lokalråd deltager

August 23, Folkemøde Møn, her deltager vi på fælles stand med andre lokaleforum

 

 

Møder planlagt 2022

24/1-22 Generalforsamling

27/1-22 Borgermøde om Sukkerfabrikken ferieby

Ultimo marts: møde m/Kommunens beskæftigelse & uddannelse´s udvalget

28. marts: Fællesmøde på Rådhuset for kommunens Lokalfora

9. april: Vi deltager i Ren by i Stege

25.april: Møde m/SSP & politi om Trivselsambassadører

19-20 August: Folkemøde Møn (vi har en samlet stand for kommunens lokalfora v/siden af kommunens stand)

Møder 2021

21/4-21 Møde om Mølleporten

19/5-21 Borgermøde Moena Mønshallerne

24/6-21 Generalforsamling

Andre vigtige datoer

Hits: 298