Sammen med borgerne for en bedre by

Silderuten                                                                                                  

Stege Lokalforum blev stiftet i januar 2020 med det formål at arbejde på en større borgerinddragelse i de beslutninger, der tages i Vordingborg kommune.
Stege Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikere og administrationen i Vordingborg Kommune om områdets udvikling.
Vores vigtigste opgave er at sørge for, at I borgere har mulighed for at kunne komme til orde omkring lokale tiltag i lokalområdet,- at nærdemokratiet udøves.

      Se hvad der sker i Stege Lokalforum under "kalender"

 Torsdag den 30. november 2023 kl. 19.00 på Det Gamle Rådhus i Stege

  Stege Skov er oplagt til også at indeholde en Disk Golf Bane

* tæt på By * tæt på Skole * tæt på Hallerne * helt ude i Naturen

Kunne du tænke dig at være med i en gruppe, der vil arbejde for at etablere Stege Disk Golf Bane.

-eller vil du bare gerne høre lidt om et af initiativerne fra Stege Lokal Forum.

Sted: Stege Gl. Rådhus (Tilmeld Jer på stegelokalforum@gmail.com )

                                                                                    

 

Bestyrelsen arbejder for tiden med at udvikle og designe hjemmesiden

Hits: 16814