Sammen med borgerne for en bedre by

Silderuten                                                                                                  

Stege Lokalforum blev stiftet i januar 2020 med det formål at arbejde på en større borgerinddragelse i de beslutninger, der tages i Vordingborg kommune.
Stege Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikere og administrationen i Vordingborg Kommune om områdets udvikling.
Vores vigtigste opgave er at sørge for, at I borgere har mulighed for at kunne komme til orde omkring lokale tiltag i lokalområdet,- at nærdemokratiet udøves.

      Se hvad der sker i Stege Lokalforum under "kalender"

Vordingborg Kommune´s 10 lokalfora inviterer til: Dialogmøde med politikere

Torsdag d. 23. maj kl. 19-21

I ”Den gule Stald” på Kalvehave Havn

Lokalfora er vært ved kaffe/te & kage

Emnet er: Nærdemokrati - hvordan får vi det til at fungere endnu bedre?

Alle er velkomne!

 

 Stege Lokalforum deltager i Folkemøde Møn den 23-24. august 2024

 

Bestyrelsen arbejder for tiden med at udvikle og designe hjemmesiden

Hits: 20170